Generalforsamling 2022

Laerere 4 570251
Der blev afholdt Generalforsamling torsdag den 17/3 på Maglegårdsskolen. For første gang siden 2019 kunne vi gennemføre en fysisk generalforsamling. Formanden aflagde beretning, som efter en god og konstruktiv debat blev vedtaget. Der var valg til kredsstyrelsen som herefter består af Jeppe Dehli (formand), Kirsten Holm Larsen (næstformand), Niels Jørgen Engel, Annelise Herløv Lund, Mikael Kamstrup og Peter Baike. Læs iøvrigt referatet nedenfor for yderligere information.