Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen består pt. af;

Kirsten Holm Larsen, formand

Mikael Kamstrup, næstformand

Niels Jørgen Engel

Annelise Herløv Lund

Peter Baike 

Lisbeth Kloppenborg

Kredsstyrelsen består af formanden samt 5 medlemmer, der vælges af Generalforsamlingen. Der er valg til Kredsstyrelsen i lige år.