Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen består pt. af;

Jeppe Dehli, formand

Kirsten Holm Larsen, næstformand

Niels Jørgen Engel

Annelise Herløv Lund

Mikael Kamstrup

Peter Baike 

Kredsstyrelsen består af formanden samt 5 medlemmer, der vælges af Generalforsamlingen. Der er valg til Kredsstyrelsen i lige år.