Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen består efter ordinær Generalforsamling den 21. marts 2024 af;

Kirsten Holm Larsen, formand

Mikael Kamstrup, næstformand

Annelise Herløv Lund

Peter Baike 

Lisbeth Kloppenborg

Kredsstyrelsen består af formanden samt 4 medlemmer, der vælges af Generalforsamlingen. Der er valg til Kredsstyrelsen i lige år.