Løn

Din løn fastsættes dels centralt ved overenskomstforhandlinger og dels lokalt.

For så vidt angår den lokale del er forhandlingskompetencen tillagt den lokale kreds. I Gentofte har Kredsen og forvaltningen indgået forskellige lønaftaler for forskellige medarbejdergrupper. 

Lønaftalen for lærere i folkeskolerne i Gentofte kan du læse her. I en overenskomstperiode kan der løbende komme lønstigninger afhængig af det centrale resultat. Du kan se din aktuelle løn pr. 1. april 2024 her.

Lønaftale for ansatte i UU-Gentofte kan du læse her.