Generalforsamling 2021

Tastatur 570251
Årets ordinære generalforsamling blev afviklet virtuelt den 18. marts. Over 50 medlemmer havde linket sig op på Teams og deltog med både debat, spørgsmål og opmærksomhed i et afstemningsmodul, som kan blive nødvendigt, hvis vi også skal gennemføre næste års valg-generalforsamling virtuelt. Formandens beretning blev godkendt og en henvendelse til direktør Anders Peter Østergaard blev vedtaget. Herefter blev regnskabet for 2020 godkendt. Styrelsen forslag til ydelsespapir samt forslag om uændret kontingent blev vedtaget. Generalforsamlingen blev afsluttet uden spisning - forhåbentlig kan vi mødes fysisk med spisning i 2022.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i GKL den 18. marts 2021.

Yderligere dokumenter vedr. generalforsamlingen bliver lagt op her inden da.

Referat

Endelig dagsorden

Forretningsorden

Skriftlig beretning

Forslag til ydelsespapir

Regnskab GKL 2020

Budget 2021 med forslag til kontingent

Revideret regnskab for GKL 2020

Regnskab for kolonierne 2020