Arbejdstid

Lærernes arbejdstid reguleres pt. af Lov 409 samt resultatet ved OK18. Der er ved urafstemning vedtaget en Arbejdstidsaftale mellem KL og LC (A 20), som træder i kraft fra skoleåret 2021/22.

I Gentofte Kommune er der tradition for, at Kredsen og Skoleforvaltningen har et godt samarbejde og aftaler hvorledes centrale overenskomster skal udmøntes, når noget er udlagt til lokale beslutninger.

Vi har ultimo juni 2020 endnu en gang fornyet og redigeret Samarbejdsaftale mellem Gentofte Kommune og GKL.