Arbejdstid

Efter i længere tid at have været reguleret ved Lov 409, blev Lærernes arbejdstid igen fra 1. august 2021 reguleret ved et aftalt resultat mellem KL og Lærernes Centralorganisation; A20.

I Gentofte Kommune er der tradition for, at Kredsen og Skoleforvaltningen har et godt samarbejde og aftaler hvorledes centrale overenskomster skal udmøntes, når noget er udlagt til lokale beslutninger.

Vi landede ultimo februar 2021 "Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Gentofte Kommune". Denne aftale udgøres af A20 med lokale tilføjelser.

Du kan læse aftalen her.