Generalforsamling 2020

Skolegaard Firboldbane
Tredje gang blev lykkens gang og vi fik afholdt GKL´s Generalforsamling 2020 torsdag den 12. november i en digital udgave. Mette Sigfusson fra DLF blev valgt til dirigent og hun ledte os kyndigt igennem en generalforsamling i en noget anderledes form end vi er vant til. Formandens aflagde sin mundtlige beretning via videoklip og både denne og den skriftlige beretning blev taget til efterretning. Regnskabet blev godkendt, ligesom ydelsespapir og kontingent blev fastlagt. Generalforsamlingen nikkede til budgettet, hvorefter det var tid til valg. Der var dog ikke flere kandidater end nødvendigt så der blev ikke foretaget en egentlig valghandling. Jeppe Dehli blev genvalgt som formand for kredsstyrelsen og 1. kongresdelegeret. Til kredsstyrelsen blev Karen Gotthjælp Søeberg, Annelise Herlev Lund, Niels Jørgen Engel og Therese Ørum genvalgt, ligesom Mikael Kamstrup opnåede valg. Annelise Herlev Lund blev valgt som kongresdelegeret, ligesom Karen Gotthjælp Søeberg, der også blev genvalgt som næstformand. Som suppleanter til kredsstyrelsen opnåede Kirsten Holm, Benedikte Warlev og Morten Neukirk valg. Kredsstyrelsen fremlagde herefter et forslag til vedtægtsændringer, som generalforsamlingen vedtog. Foreningens revisorer og revisorsuppleanter modtog alle genvalg og da der ikke var nogen indlæg under evt. kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen med tak for god ro og orden. Referat for Generalforsamlingen kan læses herunder.

Her finder du referatet for Generalforsamlingen.

Her finder du regnskabet underskrevet af dirigenten.

 

Her finder du diverse dokumenter med forbindelse til Generalforsamlingen;

Endelig dagsorden

Forslag til forretningsorden

Skriftlig beretning

Forslag til vedtægtsændringer

Budget

Regnskab

Ydelsespapir

Valgoplæg