Forhandlingsforhold

Mange forhold forhandles centralt af dlf

Læs her om på hvilken baggrund dlf forhandler på medlemmernes vegne.

Nogle områder er helt eller delvist overladt til lokale forhandlinger mellem Kreds og Forvaltning.

Nedenfor kan du læse de politikker GKL forhandler ud fra:

GKL´s lønpolitik

GKL´s ældrepolitik