Generalforsamling 2018

Ma Hovedbygning
Der blev afholdt generalforsamling torsdag den 15. marts på Maglegårdsskolen, hvor ca. 140 medlemmer trodsede kulden og deltog. Dirigent Mette Sigfusson fra dlf blev valgt og kunne erklære generalforsamlingen for lovlig indvarslet. Efter formandens beretning og skolechefens replik blev generalforsamlingen suspenderet for at kredsstyrelsen kortvarigt kunne orientere om den forventede model for konfliktstøtte/lån. Generalforsamlingen blev genoptaget og efter debat blev formandens beretning godkendt. Ligeledes blev regnskab og budget godkendt. Alle valg blev gennemført uden stemmeafgivelse og dermed blev hele den siddende kredsstyrelse, kredsformand og næstformand genvalgt. Der blev udtrukket fem vindere af rejsegavekort, hvorefter dirigenten kunne afslutte generalforsamlingen kort før kl. 20 og medlemmerne kunne gå til spisning.