Generalforsamling 2020

Skolegaard Firboldbane
NY DATO FASTLAGT - Der afholdes Generalforsamling på Tjørnegårdsskolen torsdag den 10. september 2020 kl. 16.30

Indkaldelse til Generalforsamling i form af foreløbig dagsorden.

Dokumenter til Generalforsamlingen i september opdateres medio august 2020.

Her finder du diverse dokumenter med forbindelse til Generalforsamlingen;

Forslag til forretningsorden

Skriftlig beretning

Budget

Regnskab

Ydelsespapir