TR og dlf

Du er en nøgleperson i foreningen; lokalt og centralt.

Det er via tillidsrepræsentanterne, at foreningen kommer ud til de enkelte medlemmer i hverdagen. Det er derfor vigtigt at vores tillidsrepræsentanter er veluddannede og har gode forudsætninger for at rådgive kollegerne.

Du kan finde mange informationer på dlf´s hjemmeside og især TR-håndbogen er et vigtigt redskab i hverdagen.