TR i Gentofte Kommune

MED-aftalen fastlægger rammerne for TR´s rolle

Den nyeste MED-aftale for Gentofte Kommune er fra marts 2017 og består dels af en hoveddel og en bilagsdel. Denne aftale fastlægger i respekt for MED-aftalen mellem KL og KTO rammerne for TR´s arbejde uanset hvor i organisationen Gentofte Kommune man er valgt.

Hele MED-organisationen i Gentofte Kommune finder du i bilag 1 i bilagsdelen.

Hovedudvalget har vedtaget den overordnede personalepolitik for Gentofte Kommune; "Sammen om den attraktive arbejdsplads". Herudover har de vedtaget en arbejdsmiljøpolitik, samt retningslinjer med tilhørende værktøjer. Du finder links i boksen til højre.