Overenskomst

 • Afstemning om OK15 er igang

  Sti: https://kreds19.dk/nyheder/2015/marts/afstemning-om-ok15-er-igang 13. marts 2015

  Aftalen mellem KL og LC er nu til urafsteming hos medlemmerne.

 • Løn

  Sti: https://kreds19.dk/loen-og-vilkaar/loen 30. september 2016

  Din løn fastsættes dels centralt ved overenskomstforhandlinger og dels lokalt.

 • Arbejdstid

  Sti: https://kreds19.dk/loen-og-vilkaar/arbejdstid 30. september 2016

  Lærernes arbejdstid reguleres pt. af Lov 409 samt resultatet ved OK18. Der er ved urafstemning vedtaget en Arbejdstidsaftale mellem KL og LC (A 20), som træder i kraft fra skoleåret 2021/22.

Udvalgte emner