Arbejdstid

  • JA til OK15

    Sti: https://kreds19.dk/nyheder/2015/juli/ja-til-ok15 1. juli 2015

    Klart ja til overenskomsten mellem LC og KL

  • Arbejdstid

    Sti: https://kreds19.dk/loen-og-vilkaar/arbejdstid 30. september 2016

    Lærernes arbejdstid reguleres pt. af Lov 409 samt resultatet ved OK18. Der er ved urafstemning vedtaget en Arbejdstidsaftale mellem KL og LC (A 20), som træder i kraft fra skoleåret 2021/22.

Udvalgte emner