Arbejdstid

Lærernes arbejdstid reguleres pt. af Lov 409 samt resultatet ved OK15.

I Gentofte Kommune har Kredsen og Skoleforvaltningen indgået en Fælles Forståelse om hvordan OK15 skal udmøntes. Den første Fælles Forståelse fandt anvendelse for skoleåret 2015/16. Efter en redigering i foråret 2016 er det denne Fælles Forståelse, som skoleåret 2016/17 er planlagt ud fra på de enkelte skoler.

Det er i den Fælles Forståelse bla. aftalt at parterne i fællesskab følger op på, om den aftalte udmøntning er opnået. Denne opfølgning finder sted i løbet af efteråret 2016.

PÅ BAGGRUND AF OVENNÆVNTE OPFØLGNING OG ERFARINGERNE MED DE TIDLIGERE FÆLLES FORSTÅELSER, ER DER INDGÅET EN SAMARBEJDSAFTALE MELLEM GENTOFTE KOMMUNE OG GKL, SOM FINDER ANVENDELSE FOR DET KOMMENDE SKOLEÅR 2017/18.