Arbejdstid

Lærernes arbejdstid reguleres pt. af Lov 409 samt resultatet ved OK18.

I Gentofte Kommune er der tradition for, at Kredsen og Skoleforvaltningen har et godt samarbejde og aftaler hvorledes centrale overenskomster skal udmøntes, når noget er udlagt til lokale beslutninger.

Vi har med udgangen af marts måned 2019 endnu en gang indgået en Samarbejdsaftale mellem Gentofte Kommune og GKL.