Generalforsamling 2017

Ma Navneskilt
Årets Generalforsamling blev afholdt på en mild eftermiddag torsdag den 16. marts på Maglegårdsskolen. Formand Jeppe Dehli aflagde sin beretning og efter en kort, men god debat vedtog Generalforsamlingen beretningen. Regnskabet blev efterfølgende godkendt, ligesom budget med et uændret kontingent blev vedtaget. Vedtægtsændringer for GKL´s feriekolonier - en tilpasning til praksis - blev énstemmigt vedtaget, hvorefter dirigent Merete Vejbæk kunne trække de fem vindere af rejsegavekort. Herefter kunne generalforsamlingen afsluttes og man overgik til spisning og socialt samvær.