Samarbejdsaftale på plads

Samarbejdsaftalen sikrer tid til de nyuddannede lærere.

I slutningen af marts blev Samarbejdsaftalen for skoleåret 2019/20 mellem Gentofte Kommune og Gentofte Kommunelærerforening underskrevet. 

Vi er enige med forvaltningen om, at det gennemsnitlige undervisningstimetal i Gentofte fortsat er for højt og at man på hver skole skal arbejde på at det sænkes. En mulig vej er, at fjerne nogle af de undervisningsopgaver, som ikke er dikteret af Folkeskoleloven. Disse opgaver; det kan f.eks. være en 2.voksen eller støtte til et inklusionsbarn, bidrager reelt til kvaliteten af undervisningen i klassen og til elevernes læring, hvorfor det selvsagt er en uhyre svær opgave skolernes ledere er sat på. 

Selvom skoleområdet tilføres ressourcer i de kommende skoleår er det desværre ikke tilstrækkeligt, til at vi kan aftale et maksimalt undervisningstimetal, der er i nærheden af omkringliggende kommuner, som vi ellers samarbejder og sammenligner os med.

I aftalen har vi prioriteret at de nyuddannede og nyansatte kolleger får en værdig start på deres lærergerning. Det er således aftalt, at de i skoleåret 2019/20 skal have 20 timer til introduktionsforløbet med Processeriet samt 40 timer til egen refleksion/øget forberedelse.

Læs hele aftalen her.