JA til OK15

Klart ja til overenskomsten mellem LC og KL

På landsplan stemte 70,1% af lærerne JA til OK15, mens det i Gentofte var hele 79,5%, der støttede op om et samarbejde for at understøtte udviklingen i folkeskolen.

LC og KL har udarbejdet et papir om arbejdstid - "de 15 punkter" - der uagtet at Lov 409 fortsat regulerer arbejdstiden i folkeskolen, skal bidrage med nogle initiativer, der gør at lærerne bedre kan lykkes med deres opgave.