Tillidsrepræsentanter

  • Kredsens Tillidsrepræsentanter

    Sti: http://kreds19.dk/om-gkl/kredsens-tillidsrepraesentanter 16. marts 2015

    Her kan du finde en oversigt over TR i kredsen

  • TR og dlf

    Sti: http://kreds19.dk/medlem/tillidsrepraesentant/tr-og-dlf 24. oktober 2016

    Du er en nøgleperson i foreningen; lokalt og centralt.

Udvalgte emner