Generalforsamling

 • Generalforsamling 2016

  Sti: http://www.dlf.org/148403.aspx 18. januar 2016

 • Generalforsamling 2014

  Sti: http://kreds19.dk/om-gkl/generalforsamlinger/generalforsamling-2014 22. marts 2018

  Generalforsamlingen blev afholdt på Skovshoved Skole.

 • Generalforsamlinger

  Sti: http://kreds19.dk/medlem/pensionist/generalforsamlinger 16. november 2015

  Den årlige generalforsamling afholdes den tredje torsdag i januar måned.

 • Generalforsamling 2015

  Sti: http://kreds19.dk/nyheder/2015/marts/generalforsamling-2015 13. marts 2015

  GKL afholder Generalforsamling torsdag den 19.marts.

 • Generalforsamling 2013

  Sti: http://kreds19.dk/om-gkl/generalforsamlinger/generalforsamling-2013 22. marts 2018

  Tjørnegårdsskolen lagde hus til Generalforsamlingen

 • Generalforsamling 2016

  Sti: http://kreds19.dk/om-gkl/generalforsamlinger/generalforsamling-2016 18. januar 2016

  Årets Generalforsamling blev afholdt på Maglegårdsskolen, torsdag den 17. marts. Generalforsamlingen begyndte som planlagt, men kort inde i formandens beretning blev generalforsamlingen suspenderet på grund af en brandalarm på skolen. Deltagerne tog afbrydelsen med godt humør og da ledende brandfolk meldte klar igen blev generalforsamlingen genoptaget i god stemning. Formandens beretning blev godkendt uden videre debat og ligeledes blev regnskab for 2016 og budget for 2017 vedtaget. Der blev afholdt valg. Formand Jeppe Dehli og næstformand Karen Søeberg blev begge genvalgt, ligesom Annelise Herløv og Niels Jørgen Engel blev genvalgt til Kredsstyrelsen. Derudover opnåede Nikolaj Madsen og Therese Ørum valg til Kredsstyrelsen.

 • Generalforsamling 2015

  Sti: http://kreds19.dk/om-gkl/generalforsamlinger/generalforsamling-2015 22. marts 2018

  Årets Generalforsamling blev afholdt på Maglegårdsskolen.

 • Generalforsamling 2019

  Sti: http://kreds19.dk/om-gkl/generalforsamlinger/generalforsamling-2019 22. marts 2018

  Der blev afholdt Generalforsamling torsdag den 21. marts på Maglegårdsskolen. Mette Sigfusson fra dlf, blev valgt som dirigent og kunne erklære generalforsamlingen for lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Formanden aflagde beretning, som skolechef Hans Andresen var inviteret til at overvære og give en kort replik på. Efter en kort pause, hvor skolechefen forlod forsamlingen på ca. 90 medlemmer, startede debatten. Den blev god og konstruktiv og endte med at såvel den mundtlige som den skriftlige beretning blev énstemmigt vedtaget. Der blev afgivet beretning fra kolonierne til orientering. Regnskab for 2018 blev fremlagt og godkendt af forsamlingen. Ligeledes blev budget for 2019 fremlagt, forslag om uændret kontingent samt uændrede ydelser til Kredsstyrelsen blev vedtaget, hvorefter budgettet for 2019 også kunne godkendes énstemmigt. Der var ingen punkter under eventuelt, hvorefter dirigenten kunne udtrække de fem vindere af rejsegavekort. Generalforsamlingen blev afsluttet og forsamlingen overgik til middag og socialt samvær.

 • Generalforsamling 2016

  Sti: http://kreds19.dk/nyheder/2016/marts/generalforsamling-2016 4. marts 2016

  GKL afholder vanen tro Generalforsamling den 3.torsdag i marts.

 • Formanden blev genvalgt

  Sti: http://kreds19.dk/nyheder/2016/marts/formanden-blev-genvalgt 20. marts 2016

  På årets generalforsamling var der både valg og brandalarm.


 • Her vises 1 til 10 ud af 15

  1 2

Udvalgte emner